THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V300T
  Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút Đầu Tiên / Cuộc Gọi Nội Mạng
  200 Phút Ngoại Mạng/tháng
  200 SMS trong nước
  6GB Data/Ngày (hết 5GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?