THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V300N
  Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút Đầu Tiên / Cuộc Gọi Nội Mạng
  200 Phút Ngoại Mạng/tháng
  4GB Data/Ngày?
  Gọi Tư Vấn?