THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


Cá NhânDoanh Nghiệp


V300
Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút Đầu Tiên / Cuộc Gọi Nội Mạng
400 Phút Ngoại Mạng
4GB Data/Ngày?
Gọi Tư Vấn?