THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V250N
  Cước Duy Trì 250 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 30 Phút Đầu Tiên / Cuộc Gọi Nội Mạng
  150 Phút Ngoại Mạng
  3GB Data/Ngày?
  Gọi Tư Vấn?