THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


Cá NhânDoanh Nghiệp


V250
Cước Duy Trì 250 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 30 Phút Đầu Tiên / Cuộc Gọi Nội Mạng
300 Phút Ngoại Mạng
3GB Data/Ngày?
Gọi Tư Vấn?