THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V200T
  Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
  100 Phút Ngoại Mạng
  100 SMS trong nước
  4GB Data / Ngày (hết 4GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?