THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


Cá NhânDoanh Nghiệp


V200
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
200 Phút Ngoại Mạng
2GB Data / Ngày?
Gọi Tư Vấn?