THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V200N
  Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
  100 Phút Ngoại Mạng
  2GB Data / Ngày?
  Gọi Tư Vấn?