THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V160T
  Cước Duy Trì 160 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
  60 SMS nội mạng
  3GB Data / 1 Ngày (hết 2GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?