THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  V160N
  Cước Duy Trì 160 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
  60 Phút Ngoại Mạng
  1.5GB Data / 1 Ngày
  Gọi Tư Vấn?