THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  T100
  Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
  1000 Phút Nội Mạng
  50 Phút Ngoại Mạng
  Gọi Tư Vấn?

  Mô tả