CHUYỂN SANG GÓI CƯỚC TRẢ SAU

CHỌN GÓI CƯỚC

(*) Miễn phí thuê bao tháng + Cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng

T100
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
50 Phút Ngoại Mạng
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B100N
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
10 Phút Ngoại Mạng
3Gb Data (hết 3GB dừng truy cập)
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B150T
Cước Duy Trì 150 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
100 Phút Ngoại Mạng
100 SMS Nội Mạng
12GB Data (hết 8GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
V200T
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
100 Phút Ngoại Mạng
100 SMS trong nước
3GB Data / Ngày (hết 3GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B200T
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 30 Phút / Cuộc
150 Phút Ngoại Mạng
150 SMS Nội Mạng
20GB Data (hết 15GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B250T
Cước Duy Trì 250 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
200 Phút Ngoại Mạng
200 SMS Trong Nước
25GB Data (hết 20GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B300T
Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
250 Phút Ngoại Mạng
250 SMS Trong Nước
30GB Data (hết 25GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B350T
Cước Duy Trì 350 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
300 Phút Ngoại Mạng
300 SMS Trong Nước
35GB Data (hết 30GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B400T
Cước Duy Trì 400 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
350 Phút Ngoại Mạng
350 SMS Nội Mạng
40GB Data (hết 35GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B500T
Cước Duy Trì 500 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
500 Phút Ngoại Mạng
400 SMS Trong Nước
50GB Data (hết 45GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B700T
Cước Duy Trì 700 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
700 Phút Ngoại Mạng
700 SMS Trong Nước
70GB Data (hết 60GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B1KT
Cước Duy Trì 1 000 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
1000 Phút Ngoại Mạng
1000 SMS Trong Nước
100GB Data (hết 90GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B2KT
Cước Duy Trì 2 000 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
2000 Phút Ngoại Mạng
2000 SMS Trong Nước
200 GB Data (hết 120GB dừng truy cập)?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ

SIÊU RẺ

ƯU ĐÃI

TIỆN LỢI

LINH HOẠT