CHUYỂN SANG GÓI CƯỚC TRẢ SAU

CHỌN GÓI CƯỚC

(*) Miễn phí thuê bao tháng + Cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng

T100
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
50 Phút Ngoại Mạng
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B100
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
10 Phút Ngoại Mạng
2Gb Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B150
Cước Duy Trì 150 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
100 Phút Ngoại Mạng
100 SMS Nội Mạng
4GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
V200N
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
100 Phút Ngoại Mạng
2GB Data / Ngày?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B200
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 30 Phút / Cuộc
150 Phút Ngoại Mạng
150 SMS Nội Mạng
8GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B250
Cước Duy Trì 250 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
200 Phút Ngoại Mạng
200 SMS Trong Nước
10GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B300
Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
250 Phút Ngoại Mạng
250 SMS Trong Nước
10GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B350
Cước Duy Trì 350 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
300 Phút Ngoại Mạng
300 SMS Trong Nước
12GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B400
Cước Duy Trì 400 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
350 Phút Ngoại Mạng
350 SMS Nội Mạng
15GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B500
Cước Duy Trì 500 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
500 Phút Ngoại Mạng
400 SMS Trong Nước
30GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B700
Cước Duy Trì 700 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
700 Phút Ngoại Mạng
700 SMS Trong Nước
30GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B1000
Cước Duy Trì 1 000 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
1000 Phút Ngoại Mạng
1000 SMS Trong Nước
30GB Data
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ

SIÊU RẺ

ƯU ĐÃI

TIỆN LỢI

LINH HOẠT