CHI TIẾT CÁC NHÓM GÓI CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL MỚI NHẤT ÁP DỤNG TỪ 21/6/2022

CHI TIẾT CÁC NHÓM GÓI CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL MỚI NHẤT ÁP DỤNG TỪ 21/6/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của khách hàng, từ ngày 21/6/2022 viettel đã ra mắt các gói cước với các ưu đãi cực khủng

 1. Gói cước với mức giá chỉ 100.000đ/tháng cũng có thuể thỏa mãn nhu cầu thoại và data.
TÊN GÓI T100 B100N
Thoại nội mạng 1000 phút/tháng 1000 phút/tháng
Thoại ngoại mạng 50 phút /tháng 10 phút /tháng
data 0 3GB/Tháng
Cách đăng ký Đăng ký gói T100 tại đây Đăng ký gói B100N tại đây

 

 1. Các gói cước với mức giá 150.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B150N B150T
Thoại nội mạng 1000 phút/tháng 1000 phút/tháng
Thoại ngoại mạng 100 phút /tháng 100 phút /tháng
SMS 100 SMS nội mạng viettel 100 SMS nội mạng viettel
data 8GB hết LL dừng truy cập 8GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B150N tại đây Đăng ký gói B150N tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 160.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI V160K V160T
Thoại nội mạng 20 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 20 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 60 phút /tháng 60 phút /tháng
SMS 0 60 SMS nội mạng viettel
data 2GB/ngày hết LL dừng truy cập 3GB/ngày hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B150N tại đây Đăng ký gói B150N tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 200.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.

4.1 gói dòng B – data tháng

TÊN GÓI B200N B200T
Thoại nội mạng 30 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 30 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 150 phút /tháng 150 phút /tháng
SMS 150 SMS nội mạng viettel 150 SMS nội mạng viettel
data 15GB hết LL dừng truy cập 20GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B200N tại đây Đăng ký gói B200T tại đây

4.2 gói dòng V – data ngày

TÊN GÓI V200K V200T
Thoại nội mạng 20 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 20 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 100 phút /tháng 100 phút /tháng
SMS 0 100 SMS nội mạng viettel
data 3GB/ngày hết LL dừng truy cập 4GB/ngày hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói V200K tại đây Đăng ký gói V200T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 250.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.

5.1 gói dòng B – data tháng

TÊN GÓI B250N B250T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 200 phút /tháng 200 phút /tháng
SMS 200 SMS trong nước 200 SMS trong nước
data 20GB hết LL dừng truy cập 25GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B250N tại đây Đăng ký gói B250T tại đây
 • gói dòng V – data ngày
TÊN GÓI V250K V250T
Thoại nội mạng 30 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 30 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 150 phút /tháng 150 phút /tháng
SMS 0 150 SMS trong nước
data 4GB/ngày hết LL dừng truy cập 5GB/ngày hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói V250K tại đây Đăng ký gói V250T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 300.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.

6.1 gói dòng B – data tháng

TÊN GÓI B300N B300T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 250 phút /tháng 250 phút /tháng
SMS 250 SMS trong nước 250 SMS trong nước
data 25GB hết LL dừng truy cập 30GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B300N tại đây Đăng ký gói B300T tại đây

6.2 gói dòng V – data ngày

TÊN GÓI V300K V300T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 200 phút /tháng 200 phút /tháng
SMS 0 200 SMS trong nước
data 5GB/ngày hết LL dừng truy cập 6GB/ngày hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói V300K tại đây Đăng ký gói V300T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 350.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B350N B350T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 300 phút /tháng 300 phút /tháng
SMS 300 SMS trong nước 300 SMS trong nước
data 30GB hết LL dừng truy cập 35GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B350N tại đây Đăng ký gói B350T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 400.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B400N B400T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 350 phút /tháng 350 phút /tháng
SMS 350 SMS trong nước 350 SMS trong nước
data 35GB hết LL dừng truy cập 40GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B400N tại đây Đăng ký gói B400T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 500.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B500N B500T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 500 phút /tháng 500 phút /tháng
SMS 400 SMS trong nước 400 SMS trong nước
data 45GB hết LL dừng truy cập 50GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B500N tại đây Đăng ký gói B500T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 700.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B700N B700T
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 700 phút /tháng 700 phút /tháng
SMS 700 SMS trong nước 700 SMS trong nước
data 60GB hết LL dừng truy cập 70GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B700N tại đây Đăng ký gói B700T tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 1000.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B1KN B1KT
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 1000 phút /tháng 1000 phút /tháng
SMS 1000 SMS trong nước 1000 SMS trong nước
data 90GB hết LL dừng truy cập 100GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B1KN tại đây Đăng ký gói B1KT tại đây
 1. Các gói cước với mức giá 1000.000đ/tháng thỏa mãn nhu cầu thoại, data, sms.
TÊN GÓI B2KN B2KT
Thoại nội mạng 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi 60 phút đầu tiên/ mỗi cuộc gọi
Thoại ngoại mạng 2000 phút /tháng 2000 phút /tháng
SMS 2000 SMS trong nước 2000 SMS trong nước
data 120GB hết LL dừng truy cập 200GB hết LL dừng truy cập
Cách đăng ký Đăng ký gói B2KN tại đây Đăng ký gói B2KT tại đây

 

  LƯU Ý KHI CHUYỂN SANG TRẢ SAU
1. Gói cước lựa chọn sang Trả sau phải > Trung bình tiêu dùng 3 tháng gần đây của trả trước
2. Tài khoản khuyến mãi của SIM trả trước sẽ bị mất
3. Tài khoản chính sẽ được trừ vào cước trả sau (nhưng không quá 02 tháng)
4. Các dịch vụ VAT như nhạc chờ… Quý khách cần đăng ký lại

THỦ TỤC HÒA MẠNG TRẢ SAU VIETTEL?

Để chuyển đổi từ Trả trước sang Trả sau Viettel hay Hòa mạng SIM mới trả sau quý khách cần chuẩn bị giấy tờ sau:

  HỒ SƠ CHUYỂN SANG TRẢ SAU
1. Bản chụp ảnh CMND/ Thẻ căn cước  của chủ thuê bao đăng ký
2. Ảnh chân dung (thực tế) chủ thuê bao
=> Gửi hồ sơ Đăng ký qua Zalo Hotline đăng ký: 0988369711 (Zalo) hoặc trực tiếp tại đây

PHÍ CHUYỂN ĐỔI SANG TRẢ SAU VIETTEL

– Miễn Phí 100% phí chuyển đổi

THANH TOÁN CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay để thanh toán cước trả sau có nhiều hình thức đơn giản và thuận tiện như sau:

– Thanh toán qua thẻ cào điện thoại Viettel

– Thanh toán qua Ứng dụng Viettel Pay hoặc Ứng dụng điện tử

– Thanh toán qua Internet Banking

– Thanh toán trực tiếp tại các Cửa hàng Viettel