THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B700N
  Cước Duy Trì 700 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  700 Phút Ngoại Mạng
  700 SMS Trong Nước
  60GB Data (hết 60GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?