THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B500N
  Cước Duy Trì 500 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  500 Phút Ngoại Mạng
  400 SMS Trong Nước
  50GB Data (hết 50GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?