THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B400
  Cước Duy Trì 400 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  350 Phút Ngoại Mạng
  350 SMS Nội Mạng
  15GB Data
  Gọi Tư Vấn?