THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B350
  Cước Duy Trì 350 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  300 Phút Ngoại Mạng
  300 SMS Trong Nước
  12GB Data
  Gọi Tư Vấn?