THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B350N
  Cước Duy Trì 350 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  300 Phút Ngoại Mạng
  300 SMS Trong Nước
  30GB Data (hết 30GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?