THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B300T
  Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  250 Phút Ngoại Mạng
  250 SMS Trong Nước
  30GB Data (hết 30GB dừng truy cập)
  Gọi Tư Vấn?