THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B2KT
  Cước Duy Trì 2 000 000Đ / 1 Tháng
  60 Phút/cuộc gọi Nội Mạng
  2000 Phút Ngoại Mạng

  2000 SMS trong nước

  200Gb Data (hết 200GB dừng truy cập)
  Gọi Tư Vấn?