THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B250T
  Cước Duy Trì 250 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  200 Phút Ngoại Mạng
  200 SMS Trong Nước
  25GB Data (hết 20GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?