THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B200
  Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 30 Phút / Cuộc
  150 Phút Ngoại Mạng
  150 SMS Nội Mạng
  8GB Data
  Gọi Tư Vấn?