THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B1KT
  Cước Duy Trì 1 000 000Đ / 1 Tháng
  Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
  1000 Phút Ngoại Mạng
  1000 SMS Trong Nước
  100GB Data?
  Gọi Tư Vấn?