THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B150T
  Cước Duy Trì 150 000Đ / 1 Tháng
  1000 Phút Nội Mạng
  100 Phút Ngoại Mạng
  100 SMS Nội Mạng
  12GB Data (hết 12GB dừng truy cập)
  Gọi Tư Vấn?