THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B1000
  Cước Duy Trì 1 000 000Đ / 1 Tháng
  1000 Phút Nội Mạng
  10 Phút Nội Mạng
  2Gb Data
  Gọi Tư Vấn?