THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


  Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


  Cá NhânDoanh Nghiệp


  B1KN
  Cước Duy Trì 1 000 000Đ / 1 Tháng
  1000 Phút Nội Mạng
  1000 Phút Ngoại Mạng

  1000 SMS trong nước

  90Gb Data (hết 90GB dừng truy cập)?
  Gọi Tư Vấn?