THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Nhân viên Viettel sẽ liên lạc theo số điện thoại này.


Cá NhânDoanh Nghiệp


B100
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
10 Phút Ngoại Mạng
2Gb Data
Gọi Tư Vấn?