CHỌN DỊCH VỤ

CHUYỂN SANG GÓI CƯỚC TRẢ SAU

CHỌN GÓI CƯỚC

(*) Miễn phí thuê bao tháng + Cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng

T100
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
50 Phút Ngoại Mạng
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B100N
Cước Duy Trì 100 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
10 Phút Ngoại Mạng
3Gb Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B150N
Cước Duy Trì 150 000Đ / 1 Tháng
1000 Phút Nội Mạng
100 Phút Ngoại Mạng
100 SMS Nội Mạng
8GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
V200K
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 20 Phút / Cuộc
100 Phút Ngoại Mạng
3GB Data / Ngày?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B200N
Cước Duy Trì 200 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 30 Phút / Cuộc
150 Phút Ngoại Mạng
150 SMS Nội Mạng
15GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B250N
Cước Duy Trì 250 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
200 Phút Ngoại Mạng
200 SMS Trong Nước
20GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B300N
Cước Duy Trì 300 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
250 Phút Ngoại Mạng
250 SMS Trong Nước
25GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B350N
Cước Duy Trì 350 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
300 Phút Ngoại Mạng
300 SMS Trong Nước
30GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B400n
Cước Duy Trì 400 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
350 Phút Ngoại Mạng
350 SMS Nội Mạng
35GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B500N
Cước Duy Trì 500 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
500 Phút Ngoại Mạng
400 SMS Trong Nước
45GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B700n
Cước Duy Trì 700 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
700 Phút Ngoại Mạng
700 SMS Trong Nước
60GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B1KN
Cước Duy Trì 1 000 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
1000 Phút Ngoại Mạng
1000 SMS Trong Nước
90GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ
B2KN
Cước Duy Trì 2 000 000Đ / 1 Tháng
Miễn Phí 60 Phút / Cuộc
2000 Phút Ngoại Mạng
2000 SMS Trong Nước
120GB Data?
Gọi Tư Vấn?
ĐĂNG KÝ

SIÊU RẺ

ƯU ĐÃI

TIỆN LỢI

LINH HOẠT

LẮP ĐẶT INTERNET VIETTEL

Bạn có thể điền thông tin vào Form sau và Gửi cho chúng tôi. Nhân viên Viettel sẽ liên hệ lại sau 10 phút.